Обавештење за дан 17. 04. 2019        Вести о јавним набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Новe набавкe на којe се ЗЈН не примењује        Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача        Обавештење за дан 03. 04. 2019.       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 11.04.2019

Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача

ЈКП Градска топлана је објавила нову набавку на које се Закон о јавним набавкама не примењуе:

  • Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“

као и одлуке о додели уговора у поступцима јавне набавке мале вредности

  • ЈНДм-5/2019 – Индустријска со
  • ЈНДм -6/2019 – Фитинг УГрИ – П2-регулациони вентили

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

item

din.