Обавештење за дан 17. 04. 2019        Вести о јавним набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Новe набавкe на којe се ЗЈН не примењује        Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача        Обавештење за дан 03. 04. 2019.       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 12.04.2019

Новe набавкe на којe се ЗЈН не примењује

ЈКП Градска топлана је објавила нове набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењуе:

  • Испитивање за гашење пожара, П1: Контрола мобилних уређаја за почетно гашење пожара и сервисирање по потреби и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме и П2: Испитивање посуда "S" и "CO2" за гашење пожара на хидраулично испитивање чврстоће и непропусности апарата
  • Безазбестне плетенице и безазбестне плоче
  • Клингерит
  • Репарација старих вентила

 

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

item

din.