Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

НОВИ-2.2.6 - Набавка и уградња видео надзора

pojasnjenje_2-2-6.pdf

 

Последњи пут измењено 11.06.2018. годинеDeveloped by SMDesign