Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Актуелна правна акта

Градско веће Града Ниша је по захтеву Министарстава енергетике и рударства Републике Србије доставило релевантна акта којима се регулише рад у области производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

На овим линковима, можете пронаћи не само интегрални документ већ и прилоге који су достављени МРЕ и то:

 

Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом („Службени лист Града Ниша“ број 74/2015)

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију ("Службени лист Града Ниша", бр. 86/2015 и 6/2016)

Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу („Службени лист Града Ниша“ број 96/2010)

Правилник о условима и начину остваривања права угроженог купца топлотне енергије („Службени лист Града Ниша“ број 96/2015)

Правилник о одређивање накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања (“Службени лист Града Ниша” бр. 78/2015)

Решење ГВ Града Ниша бр. 1574-3/2015-03 од 08.10.2015. године о давању сагласности на на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом број 7332/1 од 20.08.2015. године, осим у делу који се односи на одређивање фиксног дела цене и утврђивању фиксног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, са пратећом одлуком НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 1731-25/2015-03 од 6. 11. 2015. године о недавању сагласности на одлуку НО ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 8031/3 од 16. 9. 2015. године и утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине, са пратећом одлуком НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 83-5/2016-03 од 26.01.2016. о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 10910/1 од 3.12. 2015. године о утврђивању варијабилног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, са пратећом одлуком НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 83-6/2016-03 од 26.01.2016. о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 10910/2 од 3.12. 2015. године о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом према јединици грејне површине, са пратећом одлуком НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 456-8/2016-03 од 13. 4. 2016. о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 1839/2 и 1839/4 од 10. 3. 2016. године о утврђивању варијабилног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и 1839/1 и 1839/5 од 10. 3. 2016. године о утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине, са поменутим одлукама НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 925-18/2016-03 од 1. 8. 2016. о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 2603/1 од 11. 4. 2016. године о утврђивању варијабилног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и 2603/2 од 11. 4. 2016. године о утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине, са поменутим одлукама НО.

Решење ГВ Града Ниша бр. 1052-4/2016-03 од 19. 8. 2016. о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 3601/1 од 11. 5. 2016. године о утврђивању варијабилног дела цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, и 3601/2 од 11. 5. 2016. године о утврђивању цене топлотне енергије према јединици грејне површине, са поменутим одлукама НО.

Одлука НО ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 5682/1 од 4. 8. 2016. године о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије.

Решење ГВ Града Ниша бр. 1731-23/2015-3 од 6. 11. 2015. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Ниш бр. 9079/1 од 15. 10. 2015. године о одређивању јединичне накнаде за одржавање функционалности система даљинског грејања.

 Developed by SMDesign