Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ОДГОВОР/ДЕМАНТИ

На основу објављених чланака у више штампаних, електронских и других врста медија у последње време а почев од 04.08.2016.године,

потребно је да објавите следећи

ОДГОВОР/ДЕМАНТИ

ЈКП "Градска топлана" Ниш није утврдила нову цену топлотне енергије, нити Је донела одлуку о повећању цене топлотне енергије већ је применила одредбе Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС" бр. 63/2015), што је иначе законска обавеза на почетку нове грејне сезоне, како авансна наплата код нас почиње од августовског рачуна, према алгоритму усвојеном од стране Градског већа.

Примена одредби Уредбе, значи уношење задатих параметара, након чега је добијен нови предлог одлуке о цени.

Овај предлог достављен је Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, као надлежној, која проверава тачност унети х параметра, при чему има право да врати предлог одлуке, на дораду.

Уколико нема примедби на сам текст одлуке, надлежна Управа прослеђује предлог одлуке Градском већу града Ниша, које на основу чл. 10.03 став 4 наведене Уредбе, може:

-одобрити цену топлотне енергије како је предложено од стране органа управљања

-не одобрити цену топлотне енергије која је предложена,

и истовремено донети одлуку о накнади разлике између предложених и одобрених цена топлотне енергије.

Према томе, процедура утврђивања цене има неколико активности и она започиње предлагањем цене, док коначну реч има оснивач, доношењем решења Градског већа Града Ниша.

Пре доношења коначног решења, изнете неистините информације вишеструко негативно делују и утичу на пословну политику, кредибилитет и пословни углед

ЈКП "Градска топлана" Ниш.

ИНТЕГРАЛНИ ДОКУМЕНТDeveloped by SMDesign