Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

ЈНДм-14/2018 - Енергенти за возни парк (дизел, бензин, тнг)

Енергенти за возни парк (дизел, бензин, тнг) - ЈНДм-14/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-14-2018.pdf

 

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-14-2018.pdf

Poslednji put izmenjeno: 04.05.2018.

ЈНДм – 11/2018 - Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 1 - Челичне цеви, прирубнице и лукови

Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 1 - Челичне цеви, прирубнице и лукови – ЈНДм – 11/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-11-2018-P1.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-11-2018-P1.pdf

ЈНДм-9/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 5 – Шрафовска роба

Браварски и пратећи материјал, Партија 5 – Шрафовска роба – ЈНДм-9/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-9-2018-P5.pdf


ЈНДм-7/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 2 – Електроде за заваривање

Браварски и пратећи материјал, Партија 2 – Електроде за заваривање – ЈНДм-7/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-7-2018-P2.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jndm-7-2018-P2.pdf

ЈНРм-1/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника

Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника – ЈНРм-1/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-1-2018-P3.pdf

Обавештење о закљученом уговору: obv-jnrm1-2018-P3.pdfDeveloped by SMDesign