Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Вести и сaопштења


Стање на систему на дан 26. 10. 2015. године

Стање на систему на дан 26. 10. 2015. године

Припрема за почетак грејне сезоне

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ - Припрема за почетак грејне сезоне

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ - НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СЕЗОНИ 2015/2016

Припрема инсталација за грејну сезону

Припрема инсталација за грејну сезону

Одговор на Захтев од 13.07.2015. године

Одговор на Захтев од 13.07.2015. године

 


Developed by SMDesign