Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ИНФОРМАЦИЈА о интервенцији на УГИ

На основу позива корисника за интервенцијом на унутрашњим грејним инсталацијама, који са ЈКП "Градска топлана" Ниш нису закључили овај уговор, следи

ИНФОРМАЦИЈА

ЈКП "Градска топлана" Ниш може интервенисати и у оваквим случајевима по следећој процедури:

• евидентиран позив корисника према овлашћеној /сервисној служби Топлане

• излазак на лице места и утврђивање потребних радова са висином износа за плаћање

• давање сагласности председника скупштине станара и корисника за извођење радова и за фактурисање износа

• закључивање уговора са корисником

• интервенција овлашћених лица топлане на лицу места.

 Developed by SMDesign