Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ИНФОРМАЦИЈА

ЈКП „Градска топлана“ Ниш је успела да реализује све захтеве за привремену обуставу испоруке топлотне енергије, у случајевима где су били испуњени услови за привремену обуставу, прописани одлукама Града Ниша, додатним ангажовањем свих радника Сектора производње и одржавања.Developed by SMDesign