Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Другу измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.49 – П2 - Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.1.18 – Саобраћајни знаци – поновљени поступак

ЈНДм-45/2018 – Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, П1 – Акумулатори

Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, П1 – Акумулатори – ЈНДм-45/2018

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.3 – Услуга ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја

ЈНУм-19/2018 – Сервисирање горионика, P2, P4 i P5

Сервисирање горионика, P2, P4 i P5 – ЈНУм-19/2018

ЈНРм-9/2018 – Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 1-Грађевински радови

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 1-Грађевински радови – ЈНРм-9/2018

ЈНРм-8/2018 – Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 2-Машински материјал и опрема

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 2-Машински материјал и опрема – ЈНРм-8/2018

ЈНРм-7/2018 – Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 3-Машински радови

Раздвајање подстаница у проблематичним објектима-топловоди, Партија 3-Машински радови – ЈНРм-7/2018

ЈНДм-47/2018-Набавка теретног возила и грађевинских машина, Партија 2 –Виљушкар-поновљени поступак

Набавка теретног возила и грађевинских машина, Партија 2 –Виљушкар-поновљени поступак - ЈНДм-47/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-47-2018-P2.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRok-jndm-47-2018-P2.pdf

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: NOVAkd-jndm-47-2018-P2.pdf


ЈНДм-41/2018 –Опрема за запослене, по партијама П1 и П2

Опрема за запослене, по партијама П1 и П2 – ЈНДм-41/2018Developed by SMDesign