Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.2.33
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области безбедности и здравља на раду, П1-Обука запослених за безбедан и здрав рад за руковање багером и виљушкаром – поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 23.11.2018
2-2-33-P1
Редни број набавке: ЈНДм–55/2018 - П3
Предмет јавне набавке: Акумулатори, гуме и резервни делови за возила, П3 - Резервни делови за возила
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 30.11.2018
p-jnum-55-2018-P3kd-jndm-55-2018-P3odg1-jndm-55-2018-P3obv-jndm-55-2018-P3odl-jndm-55-2018-P3
Редни број набавке: ЈНУм-22/2018
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика – поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 28.11.2018
p-jnum-22-2018kd-jnum-22-2018-P4kd-jnum-22-2018-P5obv-JNUm-22-2018-P4_P5odl-jnum-22-2018-P4_P5
Редни број набавке: ЈНДм-56/2018 - П4
Предмет јавне набавке: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Партија 4 – Електрични грејачи
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 22.11.2018
p-jndm-56-2018-P4kd-jndm-56-2018-P4obv-lndm-56-2018-P4odl-jnum-56-2018-P4
Редни број набавке: 2.3.3
Предмет јавне набавке: Спољна расвета
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, радови
Рок: 14.11.2018
2_3_3-spoljna-rasveta
Редни број набавке: ЈНУм-21/2018 – П3
Предмет јавне набавке: Лекарски преглед, Партија 3 – Периодични здравствени преглед запослених у служби обезбеђења
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 06.11.2018
p-jnum-21-2018-P3kd-jnum-21-2018-P3obv-jnum-21-2018-P3odl-jnum-21-2018-P3
Редни број набавке: 2.1.24
Предмет јавне набавке: Доградња видео надзора и алармног система, П2 – Видео надзор „Ратко Јовић“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 13.11.2018
2_1_24-VN-R_Jovic
Редни број набавке: ЈНДм–53/2018 - П2
Предмет јавне набавке: Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 2 – Алуплекс цеви са заптивним материјалом
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 13.11.2018
p-jndm-53-2018-P2kd-jndm-53-2018-P2obv-jndm-53-2018-P2odl-jndm-53-2018-P2
Редни број набавке: 2.2.32
Предмет јавне набавке: Испуњење ПП прописа, П1-Посебна обука запослених из области заштите од пожара и полагање стручног испита
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 07.11.2018
2_2_32-ispunjenje%20PP%20propisa-P1
Редни број набавке: 2.2.33
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области безбедности и здравља на раду, П1-Обука запослених за безбедан и здрав рад за руковање багером и виљушкаром
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 07.11.2018
2_2_33-ispunjenje%20BZNR%20propisa-P1
Редни број набавке: 2.1.19
Предмет јавне набавке: Водоинсталатерски и канализациони материјал
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 08.11.2018
2_1_19-vodoinstalaterski%20materijal
Редни број набавке: ЈНРм-14/2018 – П3
Предмет јавне набавке: Реконструкција топловода за МИН, Партија 3 – Машински радови
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 05.11.2018
p-jnrm-14-2018-P3NOVAkd-jnrm-14-2018-P3
kd-jnrm-14-2018-P3
odg1-jnrm-14-2018-P3obv-JNRm-14-2018-P3
ProdRoka-jnrm-14-2018-P3
odl-jnrm-14-2018-P3
item

din.