Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм-12/2020 – П5
Предмет јавне набавке: Браварски и пратећи материјал – П5 – Шрафовска роба
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 05.06.2020
p-jndm-12-2020-P5kd-jndm-12-2020-P5
Редни број набавке: 2.1.19-П1
Предмет јавне набавке: Набавка џакова и металних буради
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 09.06.2020
Zahtev-2_1_19-P1
Редни број набавке: ЈНДм – 24/2020 – П3
Предмет јавне набавке: П3 – Брусни материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 02.06.2020
p-jndm-24-2020-P3kd-jndm-24-2020-P3
Редни број набавке: 2.2.16
Предмет јавне набавке: Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане, као и израда КТ планова
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 04.06.2020
Zahtev-2_1_16
Редни број набавке: 2.1.14-П2-пп
Предмет јавне набавке: Сунђераста изолација, П2 – Сунђераста изолација у туби, поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 01.06.2020
Zahtev-2_1_14-P2-pp
Редни број набавке: ЈНУм-8/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Услуге преноса информација, Партија 3 – Интернет за подстанице
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 09.06.2020
p-jnum-8-2020-P3kd-jnum-8-2020-P3odg1-jnum-8-2020-P3
Редни број набавке: ЈНУм-7/2020
Предмет јавне набавке: Ултразвучно мерење дебљине плашта димњака
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 08.06.2020
p-jnum-7-2020kd-jnum-7-2020
Редни број набавке: 2.2.3
Предмет јавне набавке: Сервисирање УГИ
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 08.06.2020
Zahtev-2_2_3
Редни број набавке: ЈНДм-16/2020 - П2
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, П2 – Регулациони балансни вентили
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 04.06.2020
p-jndm-16-2020-P2kd-jndm-16-2020-P2
Редни број набавке: 2.1.15 – П2
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, Партија 2- Короклин
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 05.06.2020
Zahtev-2_1_15-P2
Редни број набавке: 2.2.42
Предмет јавне набавке: Сервисирање-провера исправности противпаничне расвете
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 04.06.2020
Zahtev-2_2_42
Редни број набавке: 2.1.13
Предмет јавне набавке: Опрема и посуђе за хемијску лабораторију
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 05.06.2020
NOVIzahtev-2.1.13
Zahtev-2_1_13
odg1-2.1.13odg2-2.1.13
item

din.