Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НМВд-10/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, П3-Заштитне боје и лакови-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 03.11.2020
NMVd-10_2020-P3
Редни број набавке: ЈНДм – 48/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика, П2 – SAACKE
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
p-jndm-48-2020-P2kd-jndm-48-2020-P2
Редни број набавке: Роп-4/2020
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Отворени поступак-Радови
Рок: 23.10.2020
nabavka-Rop-4_2020
Редни број набавке: ЈНРм-5/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови, Партија 1 – Грађевинско-занатски радови на објектима Топлане
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 23.10.2020
p-jnrm-5-2020-P1kd-jnrm-5-2020-P1
Редни број набавке: 35 - П1
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области заштите од пожара, П1 - Атестирање заваривача
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 20.10.2020
Zahtev-35-P1
Редни број набавке: НМВу-7/2020
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге – Дозвољени минус
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
Рок: 20.10.2020
NMVu-7_2020
Редни број набавке: НМВу-8/2020
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама)
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
NMVu-8_2020
Редни број набавке: Доп-2/2020
Предмет јавне набавке: Предизоловане цеви вентили и лукови за потребе изградње трећим лицима
Врста набавке: Отворени поступак - Добра, Оквирни споразум са једним привредним субјектом
Рок: 26.10.2020
nabavka_Dop-2_2020
Редни број набавке: Уоп-2/2020
Предмет јавне набавке: Надоградња SCADA система за управљање, надзор и аквизицију података у топлани МАЈАКОВСКИ
Врста набавке: Отворени поступак - Услуге
Рок: 07.10.2020
nabavka_Uop-2_2020
Редни број набавке: Роп-3/2020
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови на објектима корисника
Врста набавке: Отворени поступак - Радови
Рок: 06.10.2020
nabavka_Rop-3_2020
Редни број набавке: НМВд-6/2020
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за штампаче и медијуми за чување података
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 01.10.2020
NMVd-6-2020izv-NMVd-6-2020infUG-NMVd-6_2020
Редни број набавке: НМВд-5/2020-П3
Предмет јавне набавке: Уље, боје и лакови, П3-Заштитне боје и лакови
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 30.09.2020
novi-NMVd-5-2020-P3
NMVd-5-2020-P3
odg1-NMVd-5_2020-P3izv-NMVd-5-2020-P3
Редни број набавке: НМУв-4/2020
Предмет јавне набавке: Услуге ревизије финансијских извештаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 29.09.2020
NMVu-4_2020izv-NMVu-4_2020infUG-NMVu-4_2020
Редни број набавке: НМВу-2/2020
Предмет јавне набавке: Преглед ХПВ опреме и сервисирање по извештају
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 28.09.2020
NMVu-2_2020izv-NMVu-2-2020
Редни број набавке: НМВд-3/2020
Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова за ХПВ постројења
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 28.09.2020
NMVd-3_2020izv-NMVu-3-2020infUG-NMVu-3_2020
Редни број набавке: НМВу-1/2020
Предмет јавне набавке: Израда РО5 за Топлану „Криви вир“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 25.09.2020
NMVu-1_2020izv-NMVu-1_2020
Редни број набавке: Доп-1/2020
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста набавке: Отворени поступак - Добра
Рок: 05.10.2020
Dop-1_2020izm-Dop-1_2020OB-Dop-1_2020
Редни број набавке: 2020/С Ф05-0000195
Предмет јавне набавке: Пражњење и чишћење резервоара за мазут
Врста набавке: Отворени поступак
Рок: 24.09.2020
04-1_2020odg1c-04-1_2020OB-04-1_2020
Редни број набавке: ЈНДм – 53/2020 – П1/П2
Предмет јавне набавке: Резервни делови аутоматике подстаница: Партија 1 – Данфос и П2 – Феникс
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.09.2020
p-jndm-53-2020-P1_P2kd-jndm-53-2020-P1_P2odl-jndm-53-2020-P1_P2
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П3 – „Bereta Power Plus“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P3kd-jnum-18-2020-P3odl-jnum-18-2020-P3
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П2 – „VITODENS“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P2kd-jnum-18-2020-P2odl-jnum-18-2020-P2
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П1 – „Saаcke“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P1kd-jnum-18-2020-P1odl-jnum-18-2020-P1
Редни број набавке: ЈНУм-19/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Одвоз отпада, Партија 2 – Одвоз отпадa индексног броја 100104* и 100101
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 22.09.2020
p-jnum-19-2020-P2kd-jnum-19-2020-P2obv-jnum-19-2020-P2odl-jnum-19-2020-P2
Редни број набавке: 2.2.30
Предмет јавне набавке: Испитивање заштитне опреме у трафостаницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 17.09.2020
Zahtev-2_2_30
Редни број набавке: ЈНДм-38/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока – П3 ФЕНИКС
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 21.09.2020
p-jndm-38-2020-P3kd-jndm-38-2020-P3obvOB-jndm-38-2020-P3odlOB-jndm-38-2020-P3
item

din.