Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм – 5/2020 - П2
Предмет јавне набавке: Партија 2 – Алуплекс (Pex-Al-Pex) цеви са заптивним материјалом
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 06.04.2020
p-jndm-5-2020-P2kd-jndm-5-2020-P2obv-jndm-5-2020-P2odl-jndm-5-2020-P2
Редни број набавке: 2.2.28
Предмет јавне набавке: Изнајмљивање подизне платформе
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 30.03.2020
Zahtev-2_2_28
Редни број набавке: ЈНДм-3/2020
Предмет јавне набавке: Арматура
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 03.04.2020
p-jndm-3-2020NOVAkd-jndm-3-2020
kd-jndm-3-2020
odg1-jndm-3-2020obv-jndm-3-2020
ProdRoka-jndm-3-2020
odl-jndm-3-2020
Редни број набавке: ЈНДм-4/2020 - П5
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, П5-Осигурачи
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 01.04.2020
p-jndm-4-2020-P5kd-jndm-4-2020-P5obv-jndm-4-2020-P5odl-jndm-4-2020-P5
Редни број набавке: ЈНДм-2/2020 - П1
Предмет јавне набавке: Фитинг УГрИ, П1 – Фитинг УГрИ
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.03.2020
p-jndm-2-2020-P1kd-jndm-2-2020-P1obv-jndm-2-2020-P1odl-jndm-2-2020-P1
Редни број набавке: ЈНДм – 6/2020 – П4
Предмет јавне набавке: П4-Предизоловане цеви, вентили и пратећи елементи
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.03.2020
p-jndm-6-2020-P4kd-jndm-6-2020-P4obv-jndm-6-2020-P4odl-jndm-6-2020-P4
Редни број набавке: 2.1.1
Предмет јавне набавке: Технички гасови
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 25.03.2020
Zahtev-2_1_1Izvestaj-2_1_1
Редни број набавке: 2.1.14
Предмет јавне набавке: Сунђераста изолација – П1 Цеваста сунђераста изолација
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 23.03.2020
Zahtev-2_1_14
Редни број набавке: ЈНДм-1/2020
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал и опрема, по партијама, Партија 1 – Грађевински материјал и П2-Грађевинска опрема
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.03.2020
p-jndm-1-2020kd-jndm-1-2020obv-jndm-1-2020-P1obv-jndm-1-2020-P2odl-jndm-1-2020
Редни број набавке: ЈНУм-1/2020
Предмет јавне набавке: Лиценцирање „Microsoft“ софтвера
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 13.03.2020
p-jnum-1-2020kd-jnum-1-2020obv-jnum-1-2020odl-jnum-1-2020
Редни број набавке: ЈНУм-25/2019 – П7
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила (по партијама), Партија 7 – Сервисирање возила „ТЕРЕКС“-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 06.02.2020
p-jnum-25-2019-ppkd-jnum-25-2019-ppodlOB-jndm-25-2019-P7
Редни број набавке: ЈНДм-51/2019 – П3
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила – П3 – Резервни делови за возила
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 10.02.2020
p-jndm-51-2019-P3NOVAkd-jndm-51-2019-P3
kd-jndm-51-2019-P3
odg1-jndm-51-2019-P3obv-jndm-51-2019-P3
ProdRoka-jndm-51-2019-P3
odl-jndm-51-2019-P3
Редни број набавке: ЈНРм-13/2019
Предмет јавне набавке: Уградња опреме за евиденцију и контролу приступа топлотним подстаницама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 31.01.2020
p-jnrm-13-2019kd-jnrm-13-2019odg1-jnrm-13-2019odg2-jnrm-13-2019obvOB-jnrm-13-2019odlOB-jnrm13-2019
Редни број набавке: ЈНРм-12/2019-П1
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција шахти, Партија 1 – Изградња шахти
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 24.01.2020
p-jnrm-12-2019-P1kd-jnrm-12-2019-P1obv-jnrm-12-2019-P1odl-jnrm-12-2019-P1
Редни број набавке: ЈНДм-52/2019-П3
Предмет јавне набавке: Опрема за запослене, П3-Заштитна средства
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 16.01.2020
p-jndm-52-2019-P3kd-jndm-52-2019-P3odg1-jndm-52-2019-P3obvOB-jndm-52-2019-P3odlOB-jndm-52-2019-P3
item

din.