Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ЈНДм-23/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз

Сходно члану 39 став 5 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ЈКП „Градска топлана“ Ниш упућује позив за подношење понуда за:

 

ЈНДм-23/2018 – Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет: горива и мазива  

09210000 - Препарати за подмазивање

09211100 - Моторна уља

24951100 - Мазива

24960000 - Разни хемијски производи

24961000 - Течности за хладњаке

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати

Критеријум за избор: Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава: ProdRok-jndm-23-2018-P1.pdf


Рок за подношење понуда: 18.06.2018. године до 11.00 сати

Јавно отварање: 18.06.2018. године у 11.15 сати

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: p-jndm-23-2018-P1.pdf

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: kd-jndm-23-2018-P1.pdf

NOVAkd-jndm-23-2018-P1.pdf

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jndm-23-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign