Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Komisija za rešavanje reklamacija


Radi što kvalitetnijeg pružanja usluga i efikasnijeg kontakta sa korisnicma dalјinskog grejanja, u skladu sa članom 92, stav 2, Zakona o zaštiti potrošača, u JKP “ Gradska toplana” Niš  oformlјena je i Komisija za rešavanje reklamacija.

Komisiji korisnici mogu upućivati prigovore koji se odnose na obračun isporučene toplotne energije, kvalitet grejanja i druge usluge vezane za funkcionisanje sistema dalјinskog grejanja.

Prigovori se mogu dostavlјati:

 

  • pismom na adresu: JKP “Gradska toplana” Niš, 18000 Niš, ul. Blagoja Parovića br. 3, Komisiji za rešavanje reklamacija,
  • dopisom dostalјenim preko Korisničkog servisa JKP “Gradska toplana” Niš,
  • preko E-mail adrese: reklamacije@nitoplana.rs,

 

Komisiju za rešavanje reklamacija čine predstavnici JKP “Gradska toplana” Niš i Centra za zaštitu potrošača “Forum” Niš.Developed by SMDesign