Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Обавештење о корекцији цене

Са потписивањем Уговора о приступу европској енергетској заједници 2005. године, Република Србија прихватила је услове у којима више нема регулисаних цена енергента за енергетске субјекте. Почев од 1.1.2015. ступиле су на снагу одредбе Уговора, па је цена гаса тржишна и обрачунава се на дан издавања фактуре за цео претходни месец, по цени кубика гаса важећој у том тренутку и важећем курсу долара на конкретни дан.

У складу са новим условима и Топлана, као енергетски субјекат, је принуђена да цене грејања усклађује месечно са тржишним условима енергента који користи у преко 90% својих капацитета. Сагласност на цену грејања је и даље у надлежности Градског Већа, које ће се ретроактивно изјаснити о оправданости корекције.

 Developed by SMDesign