Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Korisnici


Sistem daljinskog grejanja JKP Gradska toplana Niš zagreva 28.281 objekata stambenog prostora i  2.110 objekata poslovnog prostora. Ukratko, Gradskoj toplani Niš grad je  poverio zadatak zagrevanja trećine stambenog kapaciteta grada Niša. Kao odgovorno preduzeće, Toplana neprekidno razvija i usavršava svoj sistem daljinskog grejanja i već decenijama vrlo uspešno obavlja zadatak koji joj je poveren.

Svim našim korisnicima stojimo na raspolaganju u toku cele godine i svakog dana, kako bi smo zajedno razrešili sve probleme koji mogu da se jave na dinamičnom sistemu kakav je sistem Gradske toplane Niš. Takođe, tu smo i za sve inicijative i predloge koji će doprineti poboljšanju rada Toplane, jer grejanje sugrađana u hladnim, zimskim mesecima je zadatak koji zahteva saradnju između Toplene i svih građana Niša.

 


Po Odluci o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom enegrijom, usvojenoj od strane Skupštine grada Niša, grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila. Međutim, ukoliko energetski subjekt proceni da su ispunjeni uslovi, grejna sezona može početi ranije, u periodu od 01. do 14. oktobra, ili trajati i posle 15. aprila, do 03. maja.


 

Prigovor na obračun isporučene toplotne energije, kupac može podneti Toplani u pisanoj formi, a najkasnije u roku od 30 dana od završetka tog obračunskog perioda. Prigovor na ispostavljeni obračun ne odlaže njegovo plaćanje.

Ukoliko želite da reklamirate kvalitet isporučene toplotne energije, ili ukoliko smatrate da Vam Toplana ne isporučuje toplotnu energiju neophodnu za postizanje propisane temprature u Vašim domovima, potrebno je da uložite pisani zahev. Na pisani zahtev kupca toplotne energije koji reklamira kvalitet isporučene toplotne energije, Toplana je u obavezi da u roku od 24 časa izvrši merenje temperature u objektu kupca ukoliko je spoljna temperatura niža od 5 stepeni C, ili prvog dana kada se ispuni uslov spoljne temperature, i o izmerenim temperaturama sačini zapisnik.Developed by SMDesign