Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Котларница "Чаир"


Котларница "Чаир" налази се у улици Зетској бб, у градској општини Медијана, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Чаир" износи 10,9 МW, а као енергент за загревање воде користи мазут. Из котларнице "Чаир" се топлотном енергијом снабдевају спортски центар "Чаир" (спортска хала, стадион и базен) и део Клиничког центра у Нишу.Developed by SMDesign