Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Котларница "Ледена стена 2"


Котларница "Ледена Стена 2" налази се у улици Стојана Андрића број 4, у градској општини Палилула, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Ледена Стена 2" износи 0,45 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас. Из котларнице "Ледена Стена 2" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улице Стојана Андрића од број 4 до броја 6.Developed by SMDesign