Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 24.12.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 23.12.2020.        Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.       
close
search

Котларница "Ледена стена 2"

 

Котларница "Ледена Стена 2" налази се у улици Стојана Андрића број 4, у градској општини Палилула, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Ледена Стена 2" износи 0,45 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас. Из котларнице "Ледена Стена 2" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улице Стојана Андрића од број 4 до броја 6.

item

din.