Прикључење нових објеката        Зелена топлана        Измена режима саобраћаја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 11.02.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 02.02.2021.       
close
search

Котларница "Ледена стена 2"

 

Котларница "Ледена Стена 2" налази се у улици Стојана Андрића број 4, у градској општини Палилула, у Нишу. Инсталисана снага котларнице "Ледена Стена 2" износи 0,45 МW, а као енергент за загревање воде користи природни гас. Из котларнице "Ледена Стена 2" се топлотном енергијом снабдевају стамбени и стамбено-пословни објекти дуж улице Стојана Андрића од број 4 до броја 6.

item

din.