Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Небојша Виденовић, члан НО


Небојша Виденовић                                                                                                                                

еmail: nebojsa.videnovic@nitoplana.rs

 

Досадашње радно искуство

2009-2016           Шеф дистрибуције топлотне енергије, ЈКП ''Градска топлана'' Ниш

                                               Организација службе дистрибуције топлотне енергије у оквиру Сектора производње и  одржавања

2006-2008           Инжењер у Сектору производње и одржавања

2001-2006           Инжењер у Сектору развоја, пројектовања и надзора

 

Образовање:

1991-1999           Машински факултет у Нишу, одсек Термотехника и термоенергетика

1987-1991           Гимназија ''9.мај'' у Нишу

 

Специјализација :

2004                      Стручни испит у организацији Савеза машинских и електро инжењера Србије (СМЕИТС), лиценца Инжењерске коморе Србије бр.330А74704

2005                      Стручни испит за одржавање гасне инсталације у организацији Савеза машинских и електро инжењера Србије (СМЕИТС)

2008                      Међународни сертификат примене термовизијских мерења

 

Радно ангажовање : пројектовање, извођење и надзор над радовима топлификације објеката

Личне карактеристике : кoмуникативан, одговоран, самоиницијативан, заинтересован за даља стручна усавршавања

Друге вештине : Основно познавање енглеског језика, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије

Лични подаци : Датум рођења 04.10.1972. године, ожењен, отац двоје деце.Developed by SMDesign