Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 18.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 3.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 31.01.2019.       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 23.04.2019

Вести о новим набавкама ЈКП Градске топлане Ниш

ЈКП Градска топлана објављује позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

  • Браварски и пратећи материјал, П5 – Шрафовска роба, са роком 09.05.2019-12.00ч

Одговор на питање понуђача за набавку ЈНРм-1/2019-П1 Израда пројекта и изградња магацина у кругу Топлане „Криви вир“, Партија 1 – Израда пројекта

Као и четири набавке на које се не примењује ЗЈН:

  • Преглед ХПВ опреме и сервисирање по извештају, са роком 08.05.2019-10.00ч
  • Баждарење вентила сигурности, са роком 08.05.2019-12.00ч
  • Геодетско снимање топловода и других објеката Топлане, као и израда КТ планова, са роком 08.0519-11.00ч
  • Сервисирање УГИ, са роком 09.05.2019-11.00ч

 

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

item

din.