Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 12.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 07.11.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 05.11.2019.        Званични почетак грејне сезоне 2019-2020       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 25.04.2019

Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш

ЈКП Градска топлана објављује позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

  • ЈНУм-4/2019 – Сервисирање пумпи и мотора, Партија 5 – Auma, са роком 09.05.2019-13.00ч

Набавкa на које се не примењује ЗЈН:

  • Испуњење прописа из области заштите од пожара, П1 – Надзор за радове према пројекту електричних инсталација стабилног система за дојаву пожара ЈКП „Градска топлана“ Ниш – котларница „Криви вир“, са роком 10.05.2019-10.00ч 

Одговор на 2. питање понуђача за набавку ЈНРм-1/2019-П1 Израда пројекта и изградња магацина у кругу Топлане „Криви вир“, Партија 1 – Израда пројекта

Као и одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности редни број ЈНУм-5/2019 - Сервисирање пумпи и мотора, Партија 4 – „Wilo“ 630kW

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

item

din.