Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 25.04.2019

Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш

ЈКП Градска топлана објављује позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

  • ЈНУм-4/2019 – Сервисирање пумпи и мотора, Партија 5 – Auma, са роком 09.05.2019-13.00ч

Набавкa на које се не примењује ЗЈН:

  • Испуњење прописа из области заштите од пожара, П1 – Надзор за радове према пројекту електричних инсталација стабилног система за дојаву пожара ЈКП „Градска топлана“ Ниш – котларница „Криви вир“, са роком 10.05.2019-10.00ч 

Одговор на 2. питање понуђача за набавку ЈНРм-1/2019-П1 Израда пројекта и изградња магацина у кругу Топлане „Криви вир“, Партија 1 – Израда пројекта

Као и одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности редни број ЈНУм-5/2019 - Сервисирање пумпи и мотора, Партија 4 – „Wilo“ 630kW

Више о томе на страници ЈАВНЕ НАБАВКЕ

item

din.