Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 24.12.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 23.12.2020.        Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.       
close
search
Аутор:Градска топлана Ниш 01.10.2020

Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21

Поштовани,

У оквиру завршних припрема пред грејну сезону, која званично почиње 15. октобра, а према важећој Одлуци о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом Града Ниша, ЈКП „Градска топлана” Ниш ће обављати функционалне пробе система даљинског грејања почев од четвртка 1. октобра.

Функционалне пробе подразумевају проверу рада система унутрашњих грејних инсталација, топлана и котларница, чиме се упоредно проверава функционалност топловодне мреже, топлотних подстаница и грејних инсталација. Ове пробе имају за циљ што бољу припремљеност за предстојећу грејну сезону.

Наглашавамо, функционалне пробе не подразумевају почетак грејне сезоне.

ЈКП „Градска топлана” Ниш апелује на кориснике да не упућују рекламације због хладиних радијатора, јер се под функционалним пробама подразумева провера рада система у хладно – динамичном режиму, а не у режиму загревања стамбеног и пословног простора.

ЈКП „Градска топлана” ће накнадно доставити план и распоред топлих проба по топлотним изворима у зависности од спољних температура.

 

Све проблеме везане за цурења на унутрашњим грејним инсталацијама грађани могу пријавити на телефоне 018 4239 188 и 0800 200 018, сваког радног дана од 00:00 до 24:00h.

item

din.