Обавештење за дан 17. 04. 2019        Вести о јавним набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Новe набавкe на којe се ЗЈН не примењује        Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача        Обавештење за дан 03. 04. 2019.       
close
search
Аутор: Градска топлана Ниш 22.03.2019

Обавештења за дан 22.03.2019.

Привремени прекид напајања топлотном енергијом на адресама Чарнојевића 3,5,7,9,11 и 17 као и на адреси Бранка МиЉковића 79 због замене вертикале унутрашње инсталације.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 21.03.2019

Обавештење за дан 21.03.2019.

Прекид у испоруци топлотне енергије корисницима на адресама Војводе Мишића 50 и 54, Војводе Танкосића 19 и 48 и Хајдук Станкова 8

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 20.03.2019

Обавештење за дан 20.03.2019.

Прекид у испоруци топлотне енергије корисницима на адресама Шумадијска 1 и 1а.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 20.03.2019

Нове набавке

Објављене су нове набавке на које се Закон о јавним набавкама не односи.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 19.03.2019

Обавештење за дан 19.03.2019.

Квар на мрежи ЕД Југоисток проузроковао прекид испоруке топлотне енергије из топлотног извора „Пантелеј“.

Више информација
Аутор: Градска топлана Ниш 15.03.2019

Нове набавке

ЈКП Градска топлана објављује нове набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује као и одговор на постављено питање...

Више информација
item

din.