Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Nina Delčev, član NO


Lični podaci

 

 

Ime i prezime

 

  Nina Delčev

Adresa

 

  Bulevar Nemanjića, Niš

Mobilni telefon

 

  -

Fiksni telefon

 

  -

Internet stranica

 

  -

Elektronska pošta

 

  delcevnina@yahoo.com

Nacionalnost

 

  Srpska

Datum rođenja

 

  11.02.1967.

Pol

 

  Ženski

Bračni status

 

  Udata – dvoje dece

 

Radno iskustvo

 

 

Vremenski priod (od – do)

 

  1992 - 2000

Naziv i adresa poslodavca  

  Preduzeće „Hemokat“ d..o.o. Export – Import za proizvodnju, usluge i trgovinu na veliko i malo, Niš

Tip organizacije i sektor poslovanja  

  Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Zanimanje ili radno mesto u organizaciji  

  DIREKTOR preduzeća

  sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja,

  ovlašćenja u unutrašnjem i spolјnotrgovinkom prometu  neograničena

 

Osnovne poslovne aktivnosti i odgovornosti

  Organizacija i vođenje poslovanja Preduzeća, zastupanje i predstavlјanje Preduzeća, staranje o zakonitosti rada Preduzeća i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća, obavlјanje i drugih poslova utvrđenih zakonom, odluikom o osnivanju i Statutom

 

Vremenski priod (od – do)

 

  2000 - 2017

Naziv i adresa poslodavca  

  Ekonomska škola, Trgovinska škola, Niš

Tip organizacije i sektor poslovanja  

  Obrazovno – vaspitna ustanova

Zanimanje ili radno mesto u organizaciji  

  Profesor informatičke grupe predmeta (Poslovna informatika, Računarstvo i informatika, Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika)

 

Osnovne poslovne aktivnosti i odgovornosti

  Izvođenje nastave, učestvovanje u izradi Godišnjeg programa rada i  školskog razvojnog plana, organizija i priprema učenika za takmičenja iz oblasti informatike, pohađanje seminara za stručno usavršavanje, saradnja sa učenicima, roditelјima i stručnom sliužbom

 

  2010 – 2014 Supervizor na prijemnom ispitu za srednje skole

 

  - Pravo uvida u sve aktivnosti tokom sprovođenja završnog ispita i dostavlјanje izveštaja o regularnosti sprovođenja ispita Republickoj komisiji i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 

 

 

Vremenski priod (od – do)

 

  2013 -2017

Naziv i adresa poslodavca  

  JKP „Objedinjena naplata“ –Niš, za naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada

Tip organizacije i sektor poslovanja  

 

Zanimanje ili radno mesto u organizaciji  

  Član Nadzornog odbora

Osnovne poslovne aktivnosti i odgovornosti

  Donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije, donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usvaja izveštaje o stepenu realizacije godišnjeg odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, usvaja tromesečne izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti, usvaja finansijske izveštaje, donosi statut, donosi odluke o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka, nadzire rad direktora

 

  L&A Consulting, Beograd -2017

 

  Sertifikat „KORPORATIVNO UPRAVLjANјE U JAVNIM PREDUZEĆIMA, DRŽAVNIM DRUŠTVIMA KAPITALA I DRUGIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA“

 

  2017-       JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije GRADSKA TOPLANA -NIŠ

 

  Član Nadzornog odbora

 

 

 

Opšte, stručno i naučno obrazovanje

 

 

Vremenski priod (od – do)

 

  1982 -1986

Naziv i tip obrazovne institucije

 

  Gimnazija „Bora Stanković“ -Niš

Osnovna područja – stečena znanja i veštine

 

  Programer

stečeno zvanje

 

 

Stepen obrazovanja po nacionalnoj klasifikaciji 

  IV

 

Vremenski priod (od – do)

 

  1986 -1991

Naziv i tip obrazovne institucije

 

  Elektronski fakultet – Niš

Osnovna područja – stečena znanja i veštine       

 

  Smer: Računarska tehnika i informatika

stečeno zvanje

 

  Diplomirani inženjer elektronike

Stepen obrazovanja po nacionalnoj klasifikaciji 

  VII -2

 

 

Seminari edukativnog karaktera 

 

 

Vremenski period

  

  2000-2017

Pokrivena obrazovna područja  

  Savez računovođa i revizora Srbije, Beograd, 2000

stečeno zvanje

  

  Samostalni računovođa

 

  Licenca o profesionalnoj osposoblјenosti za vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja i izveštaja revizije u skladu sa odelјkom 130 IFAC-ovog  Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe

 

 

  Elektronski fakultet – Niš, 2005

 

  Sertifikat „Poslovna komunikacija i poslovna korespondencija“

 

 

  Projekat „Tempus“ –Microsoft, 2009

 

  „Moderni koncepti programiranja“

 

 

  Projekat „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

   „Računarske mreže i Internet tehnologije“

 

 

  Projekat „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

   „Baze podataka“

 

 

  Projekat „Tempus“ – Microsoft, 2009

 

   „Kako učiti na dalјinu“

 

 

  Univerzitet „Singidunum“, Beograd, 2014

 

   „Upotreba HTML5&CSS3 i građenje sofisticiranih   Web strana“

 

 

  ECDL regionalna kancelarija, Beograd, 2015

 

  Ovlašćeni ispitivač za sprovođenje i kontrolu ECDL – European Computer Driving Licence testiranja (evropskog standarda informatičke edukacije - internacionalne uniformnosti nivoa IKT znanja)

 

 

  Član i jedan od osnivača PDIS –a (Pedagoškog društva informatičara Srbije)

 

 

 

Ostala znanja i veštine

 

 

Maternji jezik

  

  Srpski 

Strani jezici

 

  Engleski 

  Ruski

Veštine čitanja 

 

  Dobro

  Odlično

Veštine pisanja

 

  Dobro

  Odlično

Veštine komuniciranja

 

  -           

 

Socijalne, veštine rukovođenja, organizacione i obrazovne veštine  

 

  ~ 

Tehnička znanja i veštine 

 

 

Veštine i kompetencije iz oblasti rada na računaru

 

 

Vozačka dozvola 

 

  B kategorije

 Developed by SMDesign