Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу  одредби важеће Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом ("Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015), односно одговарајујућих одлука из претходног периода, ЈКП ”Градска топлана” Ниш је организовала  пријем корисника у радне дане  у времену од 7,30-15,30 сати,  у току године.

 

Број примљених грађана у току дана је 40-50, а у сезони  након издавања и пријема рачуна креће се од  100-120.Developed by SMDesign