Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Обавештење корисницима којима је привремено обустављена испорука топлотне енергије

На основу досадашње праксе у поступцима, након привремене обуставе испоруке топлотне енергије, те одређеног броја штета по основу цурења унутрашњих грејних инсталација након привремене обуставе,

 

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ

 

 

корисници топлоте енергије :

 

• којима је привремено обустављена испорука топлотне енергије, да су дужни да у току трајања периода привремене обуставе испоруке топлотне енергије о свакој неправилности обавесте Топлану,

• да су у обавези да предузму све неопходне радње на унутрашњој инсталацији грејања ради обезбеђења инсталација, по било ком основу, након извршене привремене обуставе

• да Топлана не сноси и не преузима никакву одговорност за стање инсталације и опреме Купца након извршене привремене обуставе и неће сносити никакву одговорност за евентуалну штету која при томе настане на опреми Купца и трећих лица.

 Developed by SMDesign