Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Одговор на Захтев од 13.07.2015. године

У вези Вашег Захтева од 13.07.2015. године, у ЈКП „Градска топлана“ Ниш заведеног 14.07.2015. године под бројем 6256, дајемо Вам следеће информације:

 

  1. Ваш Захтев да Вам се достави прецизна структура цене испоручене топлотне енергије, никада са наше стране није било спорно питање. Све Одлуке о одређивању цена топлотне енергије са комплетном анализом и свим траженим подацима смо као нашу обавезу дефинисану Законом истакли на сајту Топлане и она је доступна свим заинтересованим лицима. Без обзира на то што до ових података можете лако да дођете скидањем са сајта, а обзиром да нам нисте доставили адресу на коју би смо Вам послати тражене податке, позивамо Вас да дођете у Топлану и да их лично преузмете.
  2. Такође, по свим Вашим осталим Захтевима за доставу информација, обавештавамо Вас да је Топлана све ове податке представила кроз Извештај о пословању и проследила их Управи за комуналне делетности, енергетику и саобраћај и чека се њихово усвајање у Скупштини Града Ниша, те у овом тренутку то не могу бити званични подаци. Како је Вашим Захтевом тражено много података, позивамо Вас да дођете у Топлану и да их лично преузмете.

 

У вези Ваших посебних Захтева, изјашњавамо се на следећи начин:

 

  1. Јасно истичемо да на основу параметара за одређивање цена топлотне енергије није могуће смањење јединичних цена топлотне енергије за утрошену енергију у грејној сезони 2014/2015.

За наредну грејну сезону цена топлотне енергије ће се одредити на основу Уредбе Владе Републике Србије усвојене 10.07.2015. године. До сада расположиви параметри указују да се може очекивати смањење јединичне цене грејања за наредну грејну сезону, али обзиром на слободно формирање цене енергената, истичемо да се овај проблем трајно може решити или увођењем мера штедње, те на тај начин смањење рачуна, или проналажењем могућности субвенционисања цене за све или одређене категорије потрошача.

  1. Сматрамо да су Ваши захтеви за кадровским променама у Граду легитимни, али Вас подсећамо на надлежне институције у којима се врше именовања и разрешења

 

Поштована господо,

.

Врата Топлане су Вам увек широм отворена и менаџмент Топлане Вам стоји на располагању ради разјашњења свих могућих спорних питања.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Слободан МаксимовићDeveloped by SMDesign