Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ОДГОВОР ЕПС-а

Предмет: Одговор по допису 02.400-д10.23-195831/1-2016 од 20.07.2016. године (Ваш бр. 03- 5335/2)

Поштовани,

На основу списка корисника којима је привремено обустављена испорука топлотне енергије или који су искључени са система Градске топлане, детаљно смо анализирали импликације по дистрибутивни електроенергетски систем, уз претпоставку да ће већина предметних корисника бирати електричну енергију за загревање просторија.

Податке о корисницима које сте нам послали упарили смо са подацима из нашег регистра корисника дистибутивног система, помоћу апликације ГинисЕД (географски информациони систем) лоцирали смо кориснике и утврдили њихове правце напајања електричном енергијом са изворних електроенергетских објеката. Закључци анализе указују да ће се повећати оптерећење у делу нисконапонске мреже, као и у одређеним трансформаторским станицама 1010,4 kV, изнад називних вредности елемената дистрибутивног система. Посебно угрожени електроенергетски објекти су ТС 1010,4 kV .Жарка Ђурића", "Јужни Булевар", "Криви Вир", .Електронско Насеље З", "Сретена Младеновића 5", .Сомборска 1", .Сомборска 2", .Обилићев Венац 2", "Миленка Стојковића", .Магдон" и "Црвени Певац". Сви поменути електроенергетски објекти су пројектовани за испоруку електричне енергије корисницима који су претежно у систему даљинског грејања.

У случају масовног искључења са система даљинског грејања и преласка корисника на електричну енергију за загревање просторија, може доћи до честих преоптерећења и термичког напрезања опреме, што ће неминовно проузроковати честе кварове и прекиде у испоруци електричне енергије током зимског периода. У том случају, без значајног улагања у повећање постојећих капацитета електроенергетских објеката, неће се моћи гарантовати висока поузданост испоруке електричне енергије, својствена за урбане делове Града Ниша годинама уназад, услед пажљивог пројектовања приликом проширења дистрибутивног система и савесног одржавања електроенергетских објеката. Такође, унутрашњи прикључци и електрична инсталација колективне стамбене градње, која није у власништву и надлежности одржавања Оператора дистрибутивног система, најчешће није пројектоване за грејање просторија електричном енергијом, тако да се, и са те стране, могу очекивати чешће хаварије због преоптерећења инсталације, уз повећани ризик од пожара и електричног удара, што значајно угрожава безбедност грађана.

ОРИГИНАЛНИ ДОКУМЕНТDeveloped by SMDesign