Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 18.02.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 3.02.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 31.01.2019.       
close
search

ЈКП Градска топлана Ниш позива све заинтересоване да доставе понуду за откуп отпадног папира и картона

 

Уз понуду је неопходно доставити важећу дозволу Министарства за сакупљање и транспорт и складиштење и/или третман и/или одлагање ове врсте отпада. Уколико не поседујете неку од наведених дозвола потребно је доставити важећи уговор са предузећем које поседује исту.

 

Рок за подношење понуда је 28. фебруар 2020. године до 12ч.

 

Како би понуда била валидна, неопходно је да образац понуде буде исправно попуњен са унетим подацима о поступању са отпадом, са наведеном одговарајућом операцијом у складу са Р/Д листом као и да се достави сва документација наведена у позиву за доставу понуде.

 

Услови за подношење понуде, као и обрасце понуде можете преузети овде.

item

din.