Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Почетак пуњења инсталација

Обавештавамо кориснике услуга ЈКП „Градска топлана“ Ниш да пуњење мреже даљинског система грејања  почиње 19.09.2016.год. при чему је потребно да корисници обрате пажњу на исте, како би се спречило наступање евентуалних штета код пуњења наведених инсталација. 

 

 

Истовремено, на основу одредби чл. 26 важеће Одлуке о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом ("Сл. лист града Ниша", бр. 74/2015), која прописује обавезу корисника да своју термоенергетску опему  припреми за грејну сезону најкасније до 30. септембра текуће године и чл.64 ст.6 наведене Одлуке, који прописује да је купац у обавези да енергетском субјекту омогући проверу инсталација увек када енергетски субјецт сматра да је потребно проверити  да ли купац поштује обавезе утврђене решењем о привременој обустави, односно отказом уговора о снабдевању топлотном енергијом 

 

 ПОЗИВАМО

 

све представнике скупштина станара, све кориснике топлотне енергије и оне чији су објекти привремено обустављени или искључени са дистрибутивног система, да овлашћеним лицима ЈКП „Градска топлана“ Ниш, омогуће приступ  искљученим/привремено обустављеним објектима ради контроле пуњења система и инсталација даљинског грејања.

 

На овај начин  корисници активно учествују у припреми грејне сезоне и доприносе  благовременој и ефикасној припрема система за наступајућу грејну сезону 2016/2017.

 

Све неправилности у току пуњења мреже ( цурење вентила, радијатора, подстанице, експанзионих посуда и др.) можете пријавити путем бесплатног броја 0800 200 018.Developed by SMDesign