Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

Број поднетих захтева 01.08.2016. - 18.08.2016.

стамбени пословни укупно захтеви укупно површина

број површина број површина
Привремена обустава 1325 90.675,63 173 7.133,87 1498 97.809,50
Искључење грејања 111 7.944,82 32 1.971,81 143 9.916,63
Укупно 1436 98.620,45 205 9.105,68 1641 107.726,13


Реализовани захтеви

стамбени пословни укупно захтеви укупно површина

број површина број површина
Привремена обустава 859 55.619,34 133 5.684,14 992 61.303,48
Искључење грејања 25 2.485,65 5 1.177,98 30 3.663,63
Укупно 884 58.104,99 138 6.862,12 1022 64.967,11Одбијени захтеви

стамбени пословни укупно захтеви укупно површина

број површина број површина
Привремена обустава 110 6.444,03 19 815,90 129 7.259,93
Искључење грејања 76 4.683,96 20 647,45 96 5.331,41
Укупно 186 11.127,99 39 1.463,35 225 12.591,34Захтеви у процедури

стамбени пословни укупно захтеви укупно површина

број површина број површина
Привремена обустава 299 25.227,06 14 427,00 313 25.654,06
Искључење грејања 5 395,07 0 0,00 5 395,07
Укупно 304 25.622,13 14 427,00 318 26.049,13Одустали од захтева

стамбени пословни укупно захтеви укупно површина

број површина број површина
Привремена обустава 57 3.385,20 7 206,83 64 3.592,03
Искључење грејања 5 380,14 7 146,38 12 526,52
Укупно 62 3.765,34 14 353,21 76 4.118,55Захтеви за поновну успоставу испоруке ТЕ
Привремена обустава 31 1.896,16 9 538,40 40 2.434,56


Developed by SMDesign