Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Подаци о искљученим објектима и привременој обустави

У периоду од 01.08.2015 до 29.07.2016.године укупно је примљено 1547 захтева.

 

Захтеви за привремену обуставу испоруке топлотне енергије 1370. Од тога 1202 стамбени (80.785,53м2) и 168 пословни (5.078.26м2)

Захтеви за искључење грејања 138. Од тога 106 стамбени (7.412,70м2) и 32 пословни (1.883,81м2)

Захтеви за поновну  испоруку топлотне енергије 39. Од тога 30 стамбени (1.578,75м2) и 9 пословни (462.71м2)

 

 

                                   Реализовани захтеви:

Привремена обустава 810. Од тога 695 стамбени (46.074,26м2) и 115 пословни  (3.923,03м2)

Искључење грејања 30. Од тога 23 стамбени (2.278,85м2) и 7 пословни (1.177,98м2)

Захтеви за поновну испоруку топлотне енергије 37. Од тога 28 стамбени (1.578,75м2) и 9 пословни (462,71м2)

 

                                   Одбијени захтеви:

Привремена обустава 126. Од тога 107 стамбени (6.255,96м2) и 19 пословни (671,61м2)

Искључење грејања 95. Од тога 75 стамбени (4.621,75м2) и 20 пословни (559,45м2)

 

 

                                    Захтеви у процедури:

Привремена обустава 382. Од тога 360 стамбени (25.863,26м2) и 22 пословни (331,43м2)

Искључење грејања 3. Стамбени  (258,88м2)

Захтеви за поновну  испоруку топлотне енергије 2. Стамбени (121,71м2)

 

 

                                   Одустали од захтева:

Привремена обустава 52. Од тога 46 стамбени (2.739,75м2) и 6 пословни (152,19м2)

Искључење грејања 10. Од тога 3 стамбени (253,22м2) и 7 пословни (146,38м2)

 

 

 

 

                                                                                  Објављено дана 01.08.2016.год.Developed by SMDesign