Званични почетак грејне сезоне 2019-2020        Обавештење о режиму грејања        Режим топлих проба        Данас званични почетак топлих проба за сезону 2019-2020        Почетак топлих проба       
close
search

Пословни простор

 

На топловодну мрежу нишке Топлане прикључена су велика, мала и средња предузећа, школе, обданишта, здравствене установе и друге републичке и локалне институције. Тренутно је на систем даљинског грејања Градске топлане Ниш приључено 2.110 пословних објеката, што чини површину од 377.144,07 метара квадратних пословног простора.

 

Након увођења обрачуна по утрошку корисници пословног простора добили су умањене рачуне за грејање. Некадашњи начин обрачуна топлотне енергије по коме се коефицијент 1,5 односио на пуну цену грејања за пословни простор, замењен је тарифним системом који коефицијент додаје сам она део фиксних трошкова. Ово за последицу има мање рачуне за правна лица и својеврсну олакшицу у циљу доприноса привреди града Ниша.

 

Од 01.11.2012. дуговања за грејање пословног простора, могу се измирити уплатом на текући рачун бр. 105-1623-10 код АИК банке Ниш.

 

 

 
ONLINE - Захтев за мерење површине - правно лице

Подаци о власнику


ONLINE - Захтев за мерење Tемпературе - правно лице

Подаци о власнику

item

din.