Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


Potpisivanje Ugovora o snabdevanju za poslovne korisnike


JKP „Gradska toplana“ Niš kao energetski subjekt i snabdevač toplotnom energijom poziva sve svoje krajnje kupce koji do sada nisu zaklјučili Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom da to neodložno učine.

Zaklјučivanje Ugovora o snabdevanju toplotnom energijom je zakonom propisana obaveza i zaklјučuju ga krajnji kupac toplotne energije i snabdevač toplotnom energijom u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom („Sl. list Grada Niša“, br. 74/2015 i 18/2017).

Ugovorom se defišu prava i obaveze snabdevača toplotnom energijom i krajnjeg kupca, količina toplotne energije koja se isporučuje, dinamika i kvalitet usluge, način plaćanja računa, uslovi za privremenu obustavu isporuke toplotne energije, kao i način postupanja u slučaju eventualnih prigovora po računima za isporučenu toplotnu energiju.

Zaklјučivanje ugovora vrši se u prostorijama JKP „Gradska toplana“ Niš koje se nalaze na adresi Blagoja Parovića br. 3, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova.

Ugovor se zaklјučuje sa krajnjim kupcem toplotne energije lično, ili preko ovlašćenog lica za zastupanje, uz priloženu ličnu kartu na uvid, odnosno overeno ovlašćenje za zastupanje. Pravna lica dostavlјaju matični broj ili PIB.

Dokumentacija neophodna za zaklјučivanje ugovora:

            - lična karta na uvid, odnosno matični broj ili PIB za pravna lica

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korišćenja objekta na koji se ugovor odnosi (ugovor o kupoprodaji, odluka o dodeli stana, rešenje o nasleđivanju, izvod iz lista nepokretnosti, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o zakupu i sl.)

Modeli ugovora:

Poslednji put izmenjeno 4. 10. 2017.

 Developed by SMDesign