Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Потписивање уговора

Потписивање уговора о снабдевању топлотном енергијом се може вршити и у самом објекту корисника за кориснике који из здравствених разлога (непокретни, инвалиди, стари, немоћни) нису у могућности да дођу у Топлану и предају захтев.Developed by SMDesign