Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Презентација тарифног система

Презентација представљена на KfW 4 радионици:„Примена обрачуна и наплате на основу мерења у КfW4"

.Developed by SMDesign