Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Počev od 1. januara 2015. godine, u skladu sa ranije potpisanim Ugovorom o pristupu Evropskoj energetskoj zajednici, više nema regulisanih cena prirodnog gasa za energetske subjekte. Cena energenta koji Toplana koristi u preko 90% svojih kapaciteta, obračunava se za ceo prethodni mesec na dan izdavanja fakture, po ceni koja važi u tom trenutku i po kursu dolara na konkretni dan.

 

Novi uslovi nabavke energenta prinudili su Toplanu da prilagodi način poslovanja i svakog meseca, po dobijanju fakture za prirodni gas, preispita cenu grejanja. Iskreno smo zabrinuti zbog činjenice da zakonski ovlašćeni predstavnik Centra za zaštitu potrošača "Forum ne prisustvuje Savetodavnom telu koje donosi odluku o promeni cene grejanja, u vremenu vrlo teške finansijske situacije, kako za građane, tako i za Toplanu.

 

Apelujemo na zaštitnike potrošača da se aktivno uklјuče u rad Savetodavnog tela, čime će izbeći pogrešne percepcije koje svima nanose štetu i otvoriti prostor za suštinsko rešavanje problema. Proizvolјna nagađanja i slobodoumna tumačenja obavezujućih pravnih akata nisu dobar osnov za javnu debatu o problemima koji utiču na kume budžete svih nas. S toga pozivamo predstavnike "Foruma" da načine još jedan napor u pravilnom tumačenju institucionalnih mera i podsećamo da su vrata Toplane otvorena za sve konsultacije u cilјu iznalaženja najbolјeg rešenja.

 Developed by SMDesign