Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


САОПШТЕЊЕ

У поступку реалаизације захтева за привремену обуставу испоруке топлотне енергије, утврђено је да поједини подносиоци захтева,  служе неаргументованим подацима, односно дају  неистините податке  о траженим доказима, најчешће о обавештавању скупштине станара о намери привремене обуставе.

 

Овом приликом, информишемо   власнике и кориснике стамбеног простора да  се привременом обуставом врши ремећење топлотног баланса/ стварају губици топлотне енергије унутар искљученог стамбеног објекта, који падају на терет корисника  који су у режиму испоруке топлотне енергије.

 

Ово треба имати у виду приликом  евентуалних подношења рекламација и  приговора на износ испоставјених рачуна у будућем периоду.

ВД ДИРЕКТОРА  

Зоран Стојановић дипл.маш.инж.

 

 Developed by SMDesign