Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Објављен је правилник о одређивању фиксног дела…

У Службеном листу града Ниша бр. 49/2017 објављен је Правилник о одређивању фиксног дела цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом којима је извршена привремена обустава.

У примени је од 01.06.2017.год.

Текст Правилника можете наћи на адреси: http://www.nitoplana.rs/odluke-resenja-pravilnici.htmlDeveloped by SMDesign