Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Зоран Павловић, председник НО


 

 

РАДНА БИОГРАФИЈА

Зовем се Зоран Павловић.

Датум рођења: 21.10.1961. године

Адреса: Булевар Немањића 32, општина Медијана

Телефон: 063/411-221

e-mail: pavioviczoran61@gmail.com

Зовем се Зоран Павловић.

Датум рођења: 21.10.1961. године

Адреса: Булевар Немањића 32, општина Медијана

Телефон: 063/411-221

e-mail: pavioviczoran61@gmail.com

Члан сам Управног одбора специјалне школе дом ученика Бубањ.

Позиција: тренутно обављам функцију председника Надзорног одбора јавног комуналног предузећа ТОПЛАНА.

У Нишу сам завршио основно, средње, више и високо образовање са звањем

струковни инжињер индустријског инжињерства.

Завршио сам специјалистичке студије на студијском програму менаџмент у јавним

услугама.

Дипломирао сам на Факултету за менаџмент студијски програм економија. Поседујем Сертификат "Место и улога Надзорног одбора" према одредбама новог Закона о јавним предузећима.

Обављао сам функцију Председника Управног одбора у установи Спортски центар Чаир.

Био сам члан школског одбора у неколико нишких школа.

Био сам генерални секретар фудбалског Савеза града Ниша у два мандата. Обављао сам функцију директора фудбалског клуба Синђелић и функцију директора фудбалског Клуба Палилулац.

Обављао сам функцију Председника спортског Савеза Ниша.

Обављао сам функције председника, потпредседника и секретара омладине града Ниша која су била у неколико мандата.

Радно искуство на руководећим пословима за које је потребна организациона способност, ефикасност и одговорност.

Познавање привредног и друштвеног пословања и прописа из друштвених законитости.

Однос са сарадницима: комуникативан, убедљив, ауторитативан, лако прилагодив радном окружењу са колегама.

Однос према послу: креативан, динамичан, заинтересован за даље стручно и професионално ангажовање.

Од сарадника захтева стручност и одговорност у раду.

Поседујем возачку дозволу Б категорије.

Удовац сам и отац једног детета.

Већи део свог радног времена искуства провео сам у раду у друштвеним и спортским организацијама.

Бавим се хуманитарним радом и учесник сам многих културних и спортских организација у нашпем граду и шире.


 Developed by SMDesign