Рок за подношење захтева за испуштање воде из унутрашњих грејних инсталација        Прва измена плана јавних набавки        Обавештење за дан 24. 05. 2019. године        Обавештење о испоруци топлотне енергије        Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.2.44
Предмет јавне набавке: 2.2.44 – Континуално мерење и праћење нивоа воде у бунару Б-1 у топланаи „Криви вир“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
kontinualno-merenje-voda
Редни број набавке: 2.2.42
Предмет јавне набавке: 2.2.42 – Израда пројектне документације противпожарне заштите за КО „Сомборска“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
proj_protivpozarna-somborska
Редни број набавке: ЈНУм-1/2018-P1
Предмет јавне набавке: Лиценцирање софтвера, Партија 1 – Лиценцирање „Microsoft“ софтвера
Врста набавке: ЈН мале вредност, услуге
Рок: 10.04.2018
p-jnum-1-2018kd-jnum-1-2018odg1-jnum-1-2018obv-jnum-1-2018-P1odl-jnum-1-2018-P1
item

din.