Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације       
close
search

Основни подаци

 

Јавно комунално предузеће Градска топлана је предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији града Ниша. Системом даљинског грејања Топлана загрева домове Нишлија током зиме. Производњу топлотне енергије обавља у три топлане и једанаест котларница, а дистрибудија до корисника врши се преко 67км топловодне мреже и у 1.140 топлотних подстаница. Број подстаница и дужина топловодне мреже у сталном су порасту јер Топлана континуирано шири своје капацитете и отвара могућност за нове прилкључке на мрежу даљинског грејања.

 

 • Седиште:Благоја Паровића 3, Ниш, Србија
 • Датум оснивања: 12.06.1973.
 • Број запослених: 226
 • Делатност: Производња и дистрибуција толотне енергије.
 • Толотни извори: 14 топлотних извора.
 • Укупан номинални инсталирани капацитет: 246,56 MW
 • Укупан број подстаница: 1114
 • Дужина топловодне мреже: 69km
 • Структура тржишта (конзума): 81,25% чине стамбени корисници (29.098 објекат) 18,75% пословни корисници (2.104 објеката)
 • Просечна годишња потрошња и процентуално учешће енергената: 90% природни гас, 10% мазут.
 • Просечна годишња производња топлотне енергије: 235.000 MWh
 • Матични број: 7216009
 • ПИБ: 100619162
 • Шифра делатности: 3530
item

din.