Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 11.02.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 02.02.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 22.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 24.12.2020.       
close
search

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

Број системат. радних места

Укупан бр. запосл. по  свим основ.

Неодређ.

Одређено

Бр. ангажов. лица ван радног односа

Бр. запосл. на неодређ. време којима је радни однос престао ’20

Новозапосл. на неодређено време и приправници ’20

Новозапосл. и приправ. до 70 % ’21

Новозапосл. и приправ.и преко 70 % ’21

Висока

46

47

46

1

0

1

2

0

0

Виша

42

42

42

0

0

1

0

0

0

Средња

122

130

114

16

3

5

2

0

(по ранијем одобрењу)

1

Нижа

11

6

6

0

0

1

0

0

0

Укупно

221

225

208

17

3

8

4

0

1

item

din.