Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Почев од 1. априла 2021. године ЈКП Градска топлана Ниш врши корекцију цене за варијабилни део као у одлуци.

варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

4,89дин/kW

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

24,57 дин/m²

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом по инсталисаној снази топлотно предајне подстанице

143,92дин/kW

Фиксна цена по инсталисаној снази примењује се код специфичних објеката пословне намене о чему се можете обавестити у Одлуци

Грејна сезона се односи на период 1.август 2020 - 31. јул 2021.


Одлука Надзорног одбора ЈКП Градске топлане Ниш којом се прихвата Закључак Градског већа Града Ниша која би лицима у стању социјалне потребе омогућила да закључе уговор о признању дуга и отплати на рате.

Одлука ће се примењивати од 01. 10. 2020. до 31. 12. 2020. године, а интегрални текст одлуке НО као и Закључак Градског већа од 25. 09. 2020. године се налази на следећем линку:

Одлука НО 4455/3 од 02.10.2020. са закључком ГВ

 


Одлука по захтевима корисника о исплати дуга


Одлука о одобравању попуста од 5%

Одлука о допуни акцијских услова


Одлука о замени радијаторских вентила

item

din.