Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 13.01.2021.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 24.12.2020.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 23.12.2020.        Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.       
close
search

У грејној сезони 2020/2021 Одлуком НО ЈКП Градске топлане Ниш 4173/2 од 9.10.2020. а што је потврђено и Решењем Градског већа Града Ниша 903-1/2020-03 од 13.11.2020. утврђене су следеће цене:

варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

5,23дин/kW

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

4,57 дин/m²

фиксни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом по инсталисаној снази топлотно предајне подстанице

143,92дин/kW

Фиксна цена по инсталисаној снази примењује се код специфичних објеката пословне намене о чему се можете обавестити у Одлуци

Грејна сезона се односи на период 1.август 2020 - 31. јул 2021.


Одлука Надзорног одбора ЈКП Градске топлане Ниш којом се прихвата Закључак Градског већа Града Ниша која би лицима у стању социјалне потребе омогућила да закључе уговор о признању дуга и отплати на рате.

Одлука ће се примењивати од 01. 10. 2020. до 31. 12. 2020. године, а интегрални текст одлуке НО као и Закључак Градског већа од 25. 09. 2020. године се налази на следећем линку:

Одлука НО 4455/3 од 02.10.2020. са закључком ГВ

 


Одлука о одобравању попуста од 5%

Одлука о допуни акцијских услова


Одлука о замени радијаторских вентила

item

din.