Захтев за издавање потврде потребне за пријаву на конкурс за субвенције за замену ложишта        Завршетак грејне сезоне        Испорука топлотне енергије у периоду од 15. априла до 3. маја        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 14.04.2021.        Прикључење нових објеката       
close
search

Решењем Градског већа Града Ниша бр. 955-22/2020-03 од 25.11.2020. године објављеном у Службеном листу града Ниша бр.106/2020 се даје сагласност на Одлуку о висини накнаде за прикључак на топловодну мрежу.

Накнада се односи на:

  • Изградњу прикључног топловода
  • Изградњу прикључне подстанице.

Одлука обухвата следеће ценовнике:

Одлука НО 3687/5 од 7. 8. 2020. године

Одлука НО 4882/7 од 29.10.2020.године

item

din.