Званични почетак грејне сезоне 2019-2020        Обавештење о режиму грејања        Режим топлих проба        Данас званични почетак топлих проба за сезону 2019-2020        Почетак топлих проба       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНРм-10/2019
Предмет јавне набавке: Извођење радова на основу пројекта за изградњу сепаратора: П1- Извођење радова – локација „Криви вир“ и П2 – Извођење радова – локација „Југ“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 30.10.2019
p-jnrm-10-2019kd-jnrm-10-2019
Редни број набавке: ЈНДм-40/2019-П4
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 4 – Електрични грејачи
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 29.10.2019
p-jndm-40-2019-P4kd-jndm-40-2019-P4
Редни број набавке: ЈНРм-11/2019-П1
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 1 – Грађевинско занатски радови на објектима Топлане
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 25.10.2019
p-jnrm-11-2019-P1kd-jnrm-11-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-19/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П1 – „Saаcke“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 24.10.2019
p-jnum-19-2019-P1kd-jnum-19-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-18/2019 – П6
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила (по партијама), Партија 6 – Сервисирање возила „JCB“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 21.10.2019
p-jnum-18-2019-P6kd-jnum-18-2019-P6
Редни број набавке: 2.1.1
Предмет јавне набавке: Намештај и инвентар
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 18.10.2019
Zahtev-2_1_1
Редни број набавке:
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
Рок: 22.10.2019
KratkorocniOverdrafton-jemstvoOdluka4747-2kkZakList01-31082019Odluka4747-2-1overdraftresenje_zakljucciGV
Редни број набавке: 2.2.8-П2
Предмет јавне набавке: П2 – Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 10.10.2019
Zahtev-2_2_8-P2
Редни број набавке: 2.2.37
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и постављање разних репелената
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 07.10.2019
2_2_37-Zahtev
Редни број набавке: ЈНРм-8-2019-П1
Предмет јавне набавке: Радови на санацији димњака на основу извештаја, Партија 1 – Радови на санацији димњака на основу извештаја
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 30.09.2019
p-jnrm-8-2019-P1kd-jnrm-8-2019-P1odl-jnrm-8-2019-P1
Редни број набавке: ЈНРо-1/2019
Предмет јавне набавке: Изградња и реконструкција топловода, по партијама
Врста набавке: радови, отворени поступак
Рок: 25.10.2019
p-jnro-1-2019NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P1NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P2NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P3NOVA-2-kd-JNRo-1-2019-P4
kd-jnro-1-2019-P1
kd-jnro-1-2019-P2
kd-jnro-1-2019-P3
kd-jnro-1-2019-P4
NOVAkd-JNRo-1-2019-P1
NOVAkd-JNRo-1-2019-P2
NOVAkd-JNRo-1-2019-P3
NOVAkd-JNRo-1-2019-P4
odg1-JNRo-1-2019odg2-JNRo-1-2019ProdRoka2-JNRo-1-2019
ProdRoka-JNRo-1-2019
Редни број набавке: ЈНДм-39/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Oпрема за запослене, П4 – Униформа за службу обезбеђења
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.09.2019
p-jndm-39-2019-P4kd-jndm-39-2019-P4obvOB-jndm-39-2018-P4odlOB-jndm-39-2019-P4
item

din.