Обавештење за дан 24. 05. 2019. године        Обавештење о испоруци топлотне енергије        Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Вести о новим набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Обавештење о режиму грејања у предстојећем периоду.       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.1.20
Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова за ХПВ постројења – поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 27.06.2019
2_1_20-Zahtev_pp
Редни број набавке: SEEA201902
Предмет јавне набавке: PROCUREMENT OF EQUIPMENT AND INSTALLATION SERVICES
Врста набавке:
Рок: 28.06.2019
Tender%20Advertisement%2006192019%20NIS%20REV%20fin
Редни број набавке: ЈНДм-22/2019
Предмет јавне набавке: Ултразвучни мерач утрошка топлотне енергије
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.06.2019
p-jndm-22-2019kd-jndm-22-2019
Редни број набавке: 2.2.35
Предмет јавне набавке: Испуњење услова радне средине у летњем периоду
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 24.06.2019
2_2_35-Zahtev
Редни број набавке: 2.2.43
Предмет јавне набавке: Контрола детектора и система за детекцију гаса и система за дојаву пожара и ручних јављача пожара
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 25.06.2019
2_2_43-Zahtev
Редни број набавке: 2.2.7
Предмет јавне набавке: Конрола техничке исправности УГИ-а у топланама и котларницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 26.06.2019
2_2_7-Zahtev
Редни број набавке: ЈНДм – 21/2019 – П3
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 3 – Сијалице
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.06.2019
p-jndm-21-2019-P3kd-jndm-21-2019-P3
Редни број набавке: 2.2.18
Предмет јавне набавке: Услуге замене запоних вентила по подстаницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 20.06.2019
2_2_18-Zahtev
Редни број набавке: ЈНРм-2/2019
Предмет јавне набавке: Шамотирање котлова
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 19.06.2019
p-jnrm-2-2019kd-jnrm-2-2019
Редни број набавке: ЈНДм – 20/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Челичне цеви, прирубнице и лукови, Партија 1 - Челичне цеви, прирубнице и лукови
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 18.06.2019
p-jndm-20-2019-P1kd-jndm-20-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-9/2019 - П3
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П3 – „Bereta Power Plus“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 17.06.2019
p-jnum-9-2019-P3p-jnum-9-2019-P3
Редни број набавке: ЈНУм-10/2019
Предмет јавне набавке: Услуге демонтаже и монтаже измењивача топлоте по подстаницама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 18.06.2019
p-jnum-10-2019kd-jnum-10-2019
item

din.