Обавештење за дан 17. 04. 2019        Вести о јавним набавкама ЈКП Градске топлане Ниш        Новe набавкe на којe се ЗЈН не примењује        Нова набавка на коју се ЗЈН не примењује и одлуке о избору понуђача        Обавештење за дан 03. 04. 2019.       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм-8/2019-П1
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал и опрема, Партија 1 – Грађевински материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 06.05.2019
p-jndm-8-2019-P1kd-jndm-8-2019-P1
Редни број набавке: ЈНДм – 7/2019 - П3
Предмет јавне набавке: Пумпе, П3 – Одмуљне пумпе – поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра, ради закључења оквирног споразума
Рок: 25.04.2019
p-jndm-7-2019-P3kd-jndm-7-2019-P3
Редни број набавке: ЈНУм-5/2019-П4
Предмет јавне набавке: Сервисирање пумпи и мотора: Партија 4 – WILO 630 kW
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.04.2019
p-jnum-5-2019-P4kd-jnum-5-2019-P4
Редни број набавке: 2.2.20
Предмет јавне набавке: Репарација старих вентила
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 22.04.2019
2_2_20-zahtevodg1-nmvu-7-2019
Редни број набавке: 2.1.12
Предмет јавне набавке: Клингерит
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 23.04.2019
2_1_12-zahtev
Редни број набавке: 2.1.11
Предмет јавне набавке: Безазбестне плетенице и безазбестне плоче
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 23.04.2019
2_1_11-zahtev
Редни број набавке: 2.2.42
Предмет јавне набавке: Испитивање за гашење пожара, П1: Контрола мобилних уређаја за почетно гашење пожара и сервисирање по потреби и мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској мрежи са контролом опреме и П2: Испитивање посуда "S" и "CO2" за гашење пожара на хидраулично испитивање чврстоће и непропусности апарата
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 23.04.2019
2_2_42-zahtev
Редни број набавке: 2.2.30
Предмет јавне набавке: Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 17.04.2019
2_2_30-zahtev
Редни број набавке: 2.2.49
Предмет јавне набавке: Чишћење и сервисирање клима уређаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 05.03.2019
2_2_49-zahtev
Редни број набавке: 2.2.45
Предмет јавне набавке: Мерење и испитивање отпорности уземљења и непрекидности на инсталацији за изједначавање потенцијала за заштиту од статичког електрицитета на резервоарима и претакалиштима
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 05.03.2019
2_2_45-zahtev
Редни број набавке: 2.2.14
Предмет јавне набавке: Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 05.03.2019
2_2_14-zahtev
Редни број набавке: 2.1.30
Предмет јавне набавке: Средстава и опрема за одржавање хигијене
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 02.04.2019
2_1_30-higijena-19
item

din.