Рок за подношење захтева за испуштање воде из унутрашњих грејних инсталација        Прва измена плана јавних набавки        Обавештење за дан 24. 05. 2019. године        Обавештење о испоруци топлотне енергије        Вести о набавкама ЈКП Градске топлане Ниш       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм – 35/2019 – П1_П2
Предмет јавне набавке: Резервни делови аутоматике подстаница: П1 – Данфос и П2 – Феникс
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 29.08.2019
p-jndm-35-2019-P1_P2kd-jndm-35-2019-P1_P2
Редни број набавке: ЈНДм – 37/2019 – П7
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 7 – Каблови
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.08.2019
p-jndm-37-2019-P7kd-jndm-37-2019-P7
Редни број набавке: ЈНДм-36/2019
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.08.2019
p-jndm-36-2019p-jndm-36-2019
Редни број набавке: ЈНРм-5/2019 – П3
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 26.08.2019
p-jnrm-5-2019-P3kd-jnrm-5-2019-P3
Редни број набавке: 2.1.24
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за штампаче и медијуми за чување података
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_1_24
Редни број набавке: 2.2.11
Предмет јавне набавке: Сервисирање опреме и аутоматике дизел агрегата
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_2_11
Редни број набавке: 2.2.12
Предмет јавне набавке: Сервисирање мерних уређаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 19.08.2019
Zahtev-2_2_12
Редни број набавке: ЈНРм-4/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Грађевинско занатски радови, Партија 4 – Грађевински радови на санацији јавних површина
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 16.08.2019
p-jnrm-4-2019-P4kd-jnrm-4-2019-P4
Редни број набавке: ЈНДм – 34/2019
Предмет јавне набавке: Актуатори
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 20.08.2019
p-jndm-34-2019kd-jndm-34-2019
Редни број набавке: ЈНДм-31/2019 - П2
Предмет јавне набавке: Електроматеријал: П2- Инсталациони материјал
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 15.08.2019
p-jndm-31-2019-P2kd-jndm-31-2019-P2
Редни број набавке: ЈНДм – 28/2019 – П1 i П6
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 1 – Склопке и биметали и П6 – Командно сигналне компоненте
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 12.08.2019
p-jndm-28-2019-P1P6kd-jndm-28-2019-P1P6odl-jndm-28-2019-P1P6
Редни број набавке: ЈНУм-15/2019
Предмет јавне набавке: Изоловање машинских инсталација минералном вуном у облози од поцинкованог или алуминијумског лима
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 13.08.2019
p-jnum-15-2019kd-jnum-15-2019odl-jnum-15-2019
item

din.