Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације        Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дане 31.03.2020. – 01.04.2020.        Престанак непрекидног режима рада        Нови режим рада због најављених нижих температура       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: 2.1.19
Предмет јавне набавке: Реконструкција и изградња пењалица у шахтама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, доб
Рок: 13.01.2020
Zahtev-2_1_19
Редни број набавке: 2.1.13
Предмет јавне набавке: Саобраћајни знаци
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 14.01.2020
Zahtev-2_1_13
Редни број набавке: ЈНУм-26/2019 – П1-pp2
Предмет јавне набавке: Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпада изолационог материјала - поновљени поступак 2
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 15.01.2020
p-jnum-26-2019-P1-pp2kd-jnum-26-2019-P1-pp2obv-jnum-26-2019-P1-pp2odl-jnum-26-2019-P1-pp
Редни број набавке: ЈНДм-50/2019
Предмет јавне набавке: Пнеуматици за нова возила
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.12.2019
p-jndm-50-2019kd-jndm-50-2019obv-jndm-50-2019odl-jndm-50-2019
Редни број набавке: 2.2.50-п2
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области заштите од пожара, П2 – Прво контролисање ПП прописа из области заштите од пожара
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 24.12.2019
Zahtev-2_2_50-P2
Редни број набавке: ЈНДм-41/2019
Предмет јавне набавке: Набавка терeтног возила, путем финансијског лизинга
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 17.01.2020
p-jndm-41-2019NOVA3kd-jndm-41-2019
kd-jndm-41-2019
NOVAkd-jndm-41-2019
NOVA2kd-jndm-41-2019
odg1-jndm-41-2019odg2-jndm-41-2019odg3-jndm-41-2019obv-jndm-41-2019
ProdRoka-jndm-41-2019
ProdRoka2-jndm-41-2019
odl-jndm-41-2019
Редни број набавке: ЈНДм-48/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика – П1– „Weishaupt“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.12.2019
p-jndm-48-2019-P1kd-jndm-48-2019-P1obv-jndm-48-2019-P1odl-jndm-48-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.14 – П2
Предмет јавне набавке: Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 16.12.2019
Zahtev-2_2_14-P2
Редни број набавке: 2.2.30-пп
Предмет јавне набавке: Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_30-pp
Редни број набавке: ЈНУм-24/2019 – пп
Предмет јавне набавке: Одвоз и третман комплетног опасног отпада 100104* из котлова и димњака као продукт сагоревања-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 18.12.2019
p-jnum-24-2019-ppkd-jnum-24-2019-ppZahtev-2_2_50-P2obv-jnum-24-2019odl-jnum-24-2019
Редни број набавке: ЈНДм-49/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 23.12.2019
p-jndm-49-2019-P1kd-jndm-49-2019-P1odg1-jndm-49-2019-P1obvOB-jndm-49-2019odlOB-jndm-49-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.52-П3
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области заштите животне средине, П3-Испуњење прописа из области Закона о водама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_52-p3
item

din.