Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 12.12.2019.        Нормализација испоруке топлотне енергије        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 10.12.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 09.12.2019.        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 06.12.2019.       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: ЈНДм-48/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика – П1– „Weishaupt“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 24.12.2019
p-jndm-48-2019-P1kd-jndm-48-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.14 – П2
Предмет јавне набавке: Услуга прегледа и испитивања опреме под притиском
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 16.12.2019
Zahtev-2_2_14-P2
Редни број набавке: 2.2.30-пп
Предмет јавне набавке: Анализа квалитета бунарске воде на бунару Б-1 на топлани „Криви вир“-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_30-pp
Редни број набавке: ЈНУм-24/2019 – пп
Предмет јавне набавке: Одвоз и третман комплетног опасног отпада 100104* из котлова и димњака као продукт сагоревања-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 18.12.2019
p-jnum-24-2019-ppkd-jnum-24-2019-pp
Редни број набавке: ЈНДм-49/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, Партија 1 – Уља, мазива и антифриз
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 23.12.2019
p-jndm-49-2019-P1kd-jndm-49-2019-P1odg1-jndm-49-2019-P1
Редни број набавке: 2.2.52-П3
Предмет јавне набавке: Испуњење прописа из области заштите животне средине, П3-Испуњење прописа из области Закона о водама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 18.12.2019
Zahtev-2_2_52-p3
Редни број набавке: ЈНУм-23/2019 - П5
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, (по партијама) Партија 5- Сервисирање горионика „Termoelektro“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 17.12.2019
p-jnum-23-2019-P5kd-jnum-23-2019-P5
Редни број набавке: ЈНУм-22/2019 – П4
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионка, Партија 4 – Сервисирање горионика „Weishaupt“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 17.12.2019
p-jnum-22-2019-P4kd-jnum-22-2019-P4
Редни број набавке: ЈНУм-21/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпада изолационог материјала-поновљени поступак
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 10.12.2019
p-jnum-21-2019-P1-ppNOVAkd-jnum-21-2019-P1-pp
kd-jnum-21-2019-P1-pp
odg1-jnum-21-2019-P1-ppodlOB-jnum-21-2019-pp
Редни број набавке: ЈНДм-47/2019 – П1
Предмет јавне набавке: Алати и мерни инструменти, Партија 1 – Алати
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 06.12.2019
p-jndm-47-2019-P1NOVAkd-jndm-47-2019-P1
kd-jndm-47-2019-P1
odl-jndm-47-2019-P1
Редни број набавке: ЈНУм-18/2019
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила по партијама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 05.12.2019
p-jnmu-18-2019kd-jnmu-18-2019-P1kd-jnmu-18-2019-P2kd-jnmu-18-2019-P3kd-jnmu-18-2019-P4kd-jnmu-18-2019-P5kd-jnmu-18-2019-P8NOVAkd-jnum-18-2019-P7
kd-jnmu-18-2019-P7
odg1-jnum-18-2019-P7ProdRoka-jnum-18-2019-Partija7odl-jnum-18-2019-P1-P5_P8odlOB-jnum-18-2019-P7
Редни број набавке: ЈНДм-46/2019 - П1
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П1 – Акумулатори
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 22.11.2019
p-jndm-46-2019-P1kd-jndm-46-2019-P1odl-jndm-46-2019-P1
item

din.