Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: НМВд-17/2020–П2
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П2-Гуме за аутомобиле.
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 10.12.2020
Zahtev-NMVd-17_2020-P2
Редни број набавке: 5-П1
Предмет јавне набавке: Материјал и опрема за возила, П1-Акумулатори
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 09.12.2020
Zahtev-5-2020-P1
Редни број набавке: НМВу-15/2020
Предмет јавне набавке: Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и постављање разних репелената
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 08.12.2020
Zahtev-NMVu-15-2020
Редни број набавке: НМВу-14/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области заштите од пожара, П2 – Контрола детектора и система за детекцију гаса
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 04.12.2020
Zahtev-NMVu-14_2020-P2
Редни број набавке: 04-6/2020
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика - П3 Берета пауер -Резервни делови
Врста набавке: Отворени поступак - Добра
p-04-6_2020cnabavka-04-6_2020
Редни број набавке: НМВу-13/2020-П2
Предмет јавне набавке: Преглед димњака гасних котларница са издавањем уверења
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Zahtev-NMVu-13_2020-P2
Редни број набавке: Уоп-3/2020
Предмет јавне набавке: Надоградња Скаде система за управљање, надзор и аквизицију података у топлани МАЈАКОВСКИ
Врста набавке: Отворени поступак - Услуге
nabavka-Uop-3_2020
Редни број набавке: НМВд-12/2020
Предмет јавне набавке: Набавка мобилних телефона
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 20.11.2020
Zahtev-NMVd-12_2020izv-NMVd-12-2020
Редни број набавке: 30
Предмет јавне набавке: Обука запослених за пружање прве помоћи
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 09.11.2020
novi_Zahtev-30-2020
Zahtev-30-2020
odg1-NMVu-11-2020izv-30-2020
Редни број набавке: НМВд-10/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Уље, боје и хемикалије, П3-Заштитне боје и лакови-поновљени поступак
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 03.11.2020
ispravkaNMVd-10_2020-P3
NMVd-10_2020-P3
odg1-NMVd-10_2020-P3izv-NMVd-10-2020-P3
Редни број набавке: ЈНДм – 48/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика, П2 – SAACKE
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
p-jndm-48-2020-P2kd-jndm-48-2020-P2obv-jndm-48-2020-P2odl-jndm-48-2020-P2
Редни број набавке: Роп-4/2020
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Отворени поступак-Радови
Рок: 23.10.2020
nabavka-Rop-4_2020
Редни број набавке: ЈНРм-5/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови, Партија 1 – Грађевинско-занатски радови на објектима Топлане
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 23.10.2020
p-jnrm-5-2020-P1kd-jnrm-5-2020-P1obv-jnrm-5-2020-P1odl-jnrm-5-2020-P1
Редни број набавке: 35 - П1
Предмет јавне набавке: Поштовање прописа из области заштите од пожара, П1 - Атестирање заваривача
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 20.10.2020
Zahtev-35-P1izv-35-P1
Редни број набавке: НМВу-7/2020
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге – Дозвољени минус
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
Рок: 20.10.2020
NMVu-7_2020odl-NMVu-7_2020infUG-NMVu-7_2020
Редни број набавке: НМВу-8/2020
Предмет јавне набавке: Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама)
Врста набавке: набавка на коју се закон не примењује
NMVu-8_2020odl-NMVu-8_2020infUG-NMVu-8_2020
Редни број набавке: Доп-2/2020
Предмет јавне набавке: Предизоловане цеви вентили и лукови за потребе изградње трећим лицима
Врста набавке: Отворени поступак - Добра, Оквирни споразум са једним привредним субјектом
Рок: 26.10.2020
nabavka_Dop-2_2020
Редни број набавке: Уоп-2/2020
Предмет јавне набавке: Надоградња SCADA система за управљање, надзор и аквизицију података у топлани МАЈАКОВСКИ
Врста набавке: Отворени поступак - Услуге
Рок: 07.10.2020
nabavka_Uop-2_2020
Редни број набавке: Роп-3/2020
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови на објектима корисника
Врста набавке: Отворени поступак - Радови
Рок: 06.10.2020
nabavka_Rop-3_2020
Редни број набавке: НМВд-6/2020
Предмет јавне набавке: Потрошни материјал за штампаче и медијуми за чување података
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 01.10.2020
NMVd-6-2020izv-NMVd-6-2020infUG-NMVd-6_2020
Редни број набавке: НМВд-5/2020-П3
Предмет јавне набавке: Уље, боје и лакови, П3-Заштитне боје и лакови
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 30.09.2020
novi-NMVd-5-2020-P3
NMVd-5-2020-P3
odg1-NMVd-5_2020-P3izv-NMVd-5-2020-P3
Редни број набавке: НМУв-4/2020
Предмет јавне набавке: Услуге ревизије финансијских извештаја
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 29.09.2020
NMVu-4_2020izv-NMVu-4_2020infUG-NMVu-4_2020
Редни број набавке: НМВу-2/2020
Предмет јавне набавке: Преглед ХПВ опреме и сервисирање по извештају
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 28.09.2020
NMVu-2_2020izv-NMVu-2-2020infUG-NMVu-2_2020
Редни број набавке: НМВд-3/2020
Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова за ХПВ постројења
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 28.09.2020
NMVd-3_2020izv-NMVu-3-2020infUG-NMVu-3_2020
Редни број набавке: НМВу-1/2020
Предмет јавне набавке: Израда РО5 за Топлану „Криви вир“
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 25.09.2020
NMVu-1_2020izv-NMVu-1_2020infUG-NMVu-1_2020
item

din.