Отплата на рате        Обавештење о испоруци топлотне енергије за дан 21.10.2020.        Почетак топлих проба        Почетак функционалних проба за грејну сезону 2020/21        Производња и испорука топлотне енергије у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације       
close
search

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке Додатно
Редни број набавке: Доп-1/2020
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста набавке: Отворени поступак - Добра
Рок: 05.10.2020
Dop-1_2020izm-Dop-1_2020OB-Dop-1_2020
Редни број набавке: 2020/С Ф05-0000195
Предмет јавне набавке: Пражњење и чишћење резервоара за мазут
Врста набавке: Отворени поступак
Рок: 24.09.2020
04-1_2020odg1c-04-1_2020OB-04-1_2020
Редни број набавке: ЈНДм – 53/2020 – П1/П2
Предмет јавне набавке: Резервни делови аутоматике подстаница: Партија 1 – Данфос и П2 – Феникс
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 25.09.2020
p-jndm-53-2020-P1_P2kd-jndm-53-2020-P1_P2obv-jndm-53-2020-P1obv-jndm-53-2020-P2odl-jndm-53-2020-P1_P2
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П3 – „Bereta Power Plus“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P3kd-jnum-18-2020-P3obv-jnum-18-2020-P3odl-jnum-18-2020-P3
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П2 – „VITODENS“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P2kd-jnum-18-2020-P2obv-jnum-18-2020-P2odl-jnum-18-2020-P2
Редни број набавке: ЈНУм-18/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Сервисирање горионика, П1 – „Saаcke“
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 23.09.2020
p-jnum-18-2020-P1kd-jnum-18-2020-P1obv-jnum-18-2020-P1odl-jnum-18-2020-P1
Редни број набавке: ЈНУм-19/2020 – П2
Предмет јавне набавке: Одвоз отпада, Партија 2 – Одвоз отпадa индексног броја 100104* и 100101
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 22.09.2020
p-jnum-19-2020-P2kd-jnum-19-2020-P2obv-jnum-19-2020-P2odl-jnum-19-2020-P2
Редни број набавке: 2.2.30
Предмет јавне набавке: Испитивање заштитне опреме у трафостаницама
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 17.09.2020
Zahtev-2_2_30
Редни број набавке: ЈНДм-38/2020 – П3
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока – П3 ФЕНИКС
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 21.09.2020
p-jndm-38-2020-P3kd-jndm-38-2020-P3obvOB-jndm-38-2020-P3odlOB-jndm-38-2020-P3
Редни број набавке: ЈНДм-37/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Комбиновани регулатор протока – П1 САМСОН
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 22.09.2020
p-jndm-37-2020-P1kd-jndm-37-2020-P1obvOB-jndm-37-2020-P1odlOB-jndm-37-2020-P1
Редни број набавке: ЈНУм-16/2020 - П3
Предмет јавне набавке: Лекарски преглед, Партија 3 – Преглед запослених који користе опрему за рад са екраном
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 18.09.2020
p-jnum-16-2020-P3NOVAkd-jnum-16-2020-P3
kd-jnum-16-2020-P3
obv-jnum-16-2020-P3odl-jnum-16-2020-P3
Редни број набавке: ЈНДм-47/2020-П4
Предмет јавне набавке: Oпрема за запослене, П4 – Униформа за службу обезбеђења
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 14.09.2020
p-jndm-47-2020-P4kd-jndm-47-2020-P4obv-jndm-47-2020-P4odl-jndm-47-2020-P4
Редни број набавке: 2.1.7
Предмет јавне набавке: Водоинсталатерски и канализациони материјал
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 10.09.2020
Zahtev-2_1_7
Редни број набавке: ЈНУм-17/2020 – П5
Предмет јавне набавке: Сервисирање возила (по партијама), Партија 5 – Сервисирање возила „ТЕРЕКС багер
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 10.09.2020
p-jnum-17-2020-P5kd-jnum-17-2020-P5obv-jnum-17-2020-P5odl-jnum-17-2020-P5
Редни број набавке: ЈНДм-32/2020 - П5
Предмет јавне набавке: Пумпе – П5 – Набавка резервне бунарске пумпе
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 04.10.2020
p-jndm-32-2020-P5kd-jndm-32-2020-P5obv-jndm-32-2020-P5odl-jndm-32-2020-P5
Редни број набавке: 2.2.8
Предмет јавне набавке: Баждарење вентила сигурности
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 01.09.2020
Zahtev-2_2_8
Редни број набавке: ЈНДм – 52/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Аутоматика горионика, П1 – Weishaupt
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 03.09.2020
p-jndm-52-2020-P1kd-jndm-52-2020-P1obv-jndm-52-2020-P1odl-jndm-52-2020-P1
Редни број набавке: 2.1.13-пп2
Предмет јавне набавке: Опрема и посуђе за хемијску лабораторију-поновљени поступак број 2
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, добра
Рок: 01.09.2020
Zahtev-2_1_13-pp2
Редни број набавке: ЈНРм-5/2020 - П3
Предмет јавне набавке: Грађевинско-занатски радови, Партија 3 – Грађевинско-занатски радови у објектима корисника
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, радови
Рок: 28.08.2020
p-jnrm-5-2020-P3kd-jnrm-5-2020-P3obvOB-jnrm-5-2020-P3odlOB-jnrm-5-2020-P3
Редни број набавке: ЈНДм-39/2020
Предмет јавне набавке: Агрегати за одржавање притиска
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.08.2020
p-jndm-39-2020kd-jndm-39-2020obv-jndm-39-2020odl-jndm-39-2020
Редни број набавке: ЈНДм – 49/2020 – П3 - пп2
Предмет јавне набавке: Опрема за запослене, Партија 3 - Заштитна средства – поновљени поступак 2
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 26.08.2020
p-jndm-49-2020-P3-pp2kd-jndm-49-2020-P3-pp2obv-jndm-49-2020-P3odl-jndm-49-2020-P3
Редни број набавке: ЈНУо - 1/2020
Предмет јавне набавке: Услуге осигурања – по партијама
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, услуге
Рок: 16.09.2020
p-JNUo-1-2020kd-JNUo-1-2020-P1kd-JNUo-1-2020-P3NOVAkd-JNUo-1-2020-P2
kd-JNUo-1-2020-P2
odg1-JNUo-P1_P2_P3obv-JNUo-1-2020odl-JNUo-1-2020
Редни број набавке: ЈНДм – 50/2020 – П1
Предмет јавне набавке: Електроматеријал, Партија 1 – Склопке и биметали
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 21.08.2020
p-jndm-50-2020-P1kd-jndm-50-2020-P1obv-jndm-50-2020-P1odl-jndm-50-2020-P1
Редни број набавке: ЈНДм – 41/2020
Предмет јавне набавке: Набавка, испорука и уградња прикључних (компактних) подстаница
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности, добра
Рок: 27.08.2020
p-jndm-41-2020NOVA2kd-jndm-41-2020
kd-jndm-41-2020
NOVAkd-jndm-41-2020
odg2-jndm-41-2020odg3-jndm-41-2020odg1-jndm-41-2020Obv-ZahtevZaZastituPrava-jndm-41-2020
ProdRoka-jndm-41-2020
obvOB-jndm-41-2020
odlOB-jndm-41-2020
Редни број набавке: 2.2.20
Предмет јавне набавке: Испитивање изједначења потенцијала у подстаницама, котларницама и другим објектима Топлане и другa испитивања
Врста набавке: Набавка на коју се ЗЈН не примењује, услуге
Рок: 14.08.2020
Zahtev-2_2_20
item

din.